Главная » Библиотека » Мои статьи

Особливості ментальної репрезентації переживань закоханості та кохання
09.01.2014, 21:39

Особливості ментальної репрезентації переживань закоханості та кохання

Крамарюк, Т.Г., tetyana.1991@mail.ru

Пасніченко, В.В., pasnichenko@ukr.net

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича (Чернівці, Україна)


Ключові слова: закоханість, кохання, ментальна репрезентація.

При наявності значної кількість досліджень феноменів репрезентації практично відсутні дослідження ментальних репрезентацій психічних станів [1].

Ми виходимо з того, що поняття метальної репрезентації включає як вказівку на відображення чогось в зовнішньому світі і в свідомості людини, так і на знання, що виводяться самою репрезентацією [5]. Самі дослідження в значній мірі є психосемантичними [6; 8; 9; 10] в яких необхідно розрізняти ментальні репрезентації у свідомості і ментальні репрезентації в мові [5].

Наразі актуальним є дослідження не змісту, а структурних елементів системи переробки інформації [4]. В якості таких елементів можуть виступати складові полімодального Я Л. Дорфмана (Я-Авторське, Я-Втілене, Я-перетворене, Я-те, що вторить) [2; 3].

Опираючись на вище сказане, нами було здійснене дослідження, в ході якого в якості діагностичного інструментарію була використана методика контекстного конструювання Я-концепції [8]. Досліджуваним (20 осіб) необхідно було складати речення, в яких були б присутні один з наведених займенників та одне слово, яке описує наступні явища: свідомість, закоханість, життя, кохання, час, переживання, думки. Акцентування уваги на явищах дозволяє отримати саме ментальні репрезентації в свідомості, а не в мові [4].

Аналіз отриманих даних здійснювався через відображення на модель Л.Дорфмана частот використання займенників [3].

Отримані результати демонструють локалізацію переживання закоханості через Я-перетворене (0.5), дещо менше охоплюється Я-авторське (0.25), менше – Я-втілене (0.15) та майже не задіяне Я-вторинне (0.05). Кохання репрезентується в основному через Я-втілене (0.45) та Я-авторське (0.35) і в меншій мірі через Я-перетворене (0.2) та Я-вторинне (0.1).

Тобто, репрезентація закоханості відбувається переважно з позиції Я-перетворене, коли людина приймає, терпить та трансцендує до «Ти», при цьому залишається незалежною та автономною, зберігаючи позицію власного Я (Я-авторське). При коханні домінуючим стає володіння іншим (Я-втілене), при достатньо високому рівні прояву власної автономності.

Проведений аналіз дозволяє говорити про те, що складові метаіндивідуальної концепції Я Л.Дорфмана (Я-Авторське, Я-Втілене, Я-перетворене, Я-те, що вторить) можуть слугувати структурою у подальших дослідженнях аналізу ментальних репрезентацій переживань людини.

Література

1.Алексеева Е. М. Ассоциативный уровень репрезентации психических состояний // Актуальные проблемы теоретической и прикладной психоло гии: традиции и перспективы: Материалы Всероссийской на учно практической конференции, г. Ярославль, 19–21 мая 2011 г. [Текст]: В 3 ч. Ч. I / Отв. ред. А. В. Карпов, ЯрГУ им. П. Г. Демидова; Российский фонд фундаментальных исследований. – Ярославль: ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 2011. – с. 203-206

2.Дорфман Л.Я. Личное начало в текстах советских поэтов // Художественная жизнь России 1970-х годов как системное целое / Редкол.: Зоркая Н. (отв ред.) и др. – СПб. : Алетейя, 2001. – С.328-338.

3.Дорфман Л.Я. Экзистенциальная модель полимодального я и психотерапевтическая практика [Електронний ресурс] // Режим доступу : hpsy.ru/authors/x496.htm

4.Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В. Н.Дружинина, Д. В. Ушакова. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 480 с.

5.Кубрякова Е.С., Демьянков В.З. К проблеме ментальных репрезентаций // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2007. – № 4. – С.8–16.

6.Михеева М. А. Методологические и методические основы исследования проблемы ментальной репрезентации // Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии: традиции и перспективы: Материалы Всероссийской научно практической конференции, г. Ярославль, 19–21 мая 2011 г. [Текст]: В 3 ч. Ч. I / Отв. ред. А. В. Карпов, ЯрГУ им. П. Г. Демидова; Российский фонд фундаментальных исследований. – Ярославль: ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 2011. – 656 с.

7.Ментальная репрезентация: динамика и структура / Под ред. А.В. Брушлинского, Е.А. Сергиенко. – М.: ИП РАН, 1998. – 320 с.

8.Пасніченко В.В. Контекстне констрюювання Я-концепції (в друці).

9.Петренко В.Ф., Супрун А.П. Ментальная репрезентации мира в психосемантике // Четвёртая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: В 2 т. Томск, 22–26 июня 2010 г. – Томск: Томский государственный университет, 2010. Т. 2: – 331 с. С.470-472

10.Серкин В.П. Методы психологии субъективной семантики и психосемантики: учебное пособие для вузов / В.П. Серкин. – М.: Издательство ПЧЕЛА, 2009. – 378 с.

Категория: Мои статьи | Добавил: ВиктОр | Теги: ментальная репрезентация, влюбленность, полимодальное Я, Любовь
Просмотров: 1386 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]